יום ש', ח’ בניסן תשע”ח
הגיל הרך
דף הבית אודות המתי"א יצירת קשר.
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
ספר מתכונים   |  יצירה   |  סיפורים   |  מבשלים שפה
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
נושאים ללמידה   |  בעלי חיים   |  דפי נושא   |  תכנון הוראה- סיפורים
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
לוח וכרטיסיות לסדר יום. רק לניילן . נפלא לתחילת פעילות או לסיכום סיום משימות
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
אורח חיים בריא
הילד הזה הוא אני
ניצני אוריינות
משחקי חברה
תח"י תל"א ותכנון
מושגי יסוד
חקר וניסוי
העשרה
מיפויים והערכות
בלוגננת
אסטרטגיות למידה
לקראת כתה א
משחקים להעשרה לשונית
המים
הזית
למידה בשעת חירום
חדשות